Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Het taxatiebureau voor
hedendaagse kunst en
waardevolle kunstvoorwerpen.
 

 

Referenties

Onderstaand een selectie van bedrijven/instellingen waar Art Intercession werkzaamheden voor heeft verricht.Sociale Verzekerings Bank

Taxeren en beoordelen aan de hand van kwaliteitscriteria van alle kunstwerken eigendom van de negen kantoren van de Sociale Verzekeringsbank. In overleg met kunstcommissie Amstelveen kern collectie vastgesteld. Kunstwerken die niet in kerncollectie passen, zijn op advies intern geveild aan personeel. Handvatten aan kunstcommissie aangereikt om tot een collectieplan te komen.

   

Gemeente Lelystad

Inventariseren kunstwerken. Onderzoek en advies om kunstwerken onder te brengen bij onder andere Rijksmuseum. Kerncollectie vastgesteld voor gemeente. Inrichten kunstwerken uit kerncollectie in bestuurscentrum. Taxeren kunstwerken voor externe veiling.

   

Gemeente Enkhuizen

Inventarisatie/taxatie. Advies behoud/ontzamelen kerncollectie waar onder BKR kunstobjecten en cartografie.

   

Gemeente Hillegom

Inventarisatie/taxatie. Advies behoud kerncollectie en afstoten van onder andere BKR kunstobjecten. Advies over behoud en conserveren van cultureel erfgoed objecten, waaronder de cartografie.

   

Gemeente Nederlek

Inventarisatie/taxatie waaronder cultureel erfgoed en BKR kunstwerken. Beheers- en onderhoudsplan objecten in de buitenruimte.

   

Gemeente Noordwijkerhout

Taxatie kunstwerken.

   

Gemeente Rijswijk

Inventarisatie van alle artefacten. Advies en plan van aanpak voor behoud, conservering en ontzamelen.

   

Gemeente Teylingen

Inventarisatie/taxatie alle artefacten van voormalige Gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond. Voorstel en overleg tot overdracht BKR artefacten aan Museum Lakenhal. Advies en begeleiding veiling kunstwerken aan inwoners. Maken van teksten en advies historische muur in hal bestuurscentrum Voorhout.

   

Gemeente de Waard

Inventarisatie/taxatie. Onderzoek naar culturele en kunsthistorische waardes van onder andere BKR objecten van voormalige drie Gemeenten. Voorstel behoud kerncollectie w.o. Cultureel Erfgoed objecten.

   

Gemeente Zoetermeer

Advies beheer kunstcollectie.

   

SVB Leiden

Inventarisatieonderzoek

   

AGIS/Achmea

Inventarisatie, taxatie en beheersplan kunstcollectie.

   

Equens

Inventarisatie, taxatie, beheer en ontzamelen van collectie.

   

Crucell

Taxatie kunstwerken, advies aanbieding bij gespecialiseerd veilinghuis.

   

Zorg en Zekerheid

Taxatie kunstwerken en meubelen ten behoeve van verzekering. Ontzamelen kunstwerken uit depot.

   

Wagner & Partners

Taxatie kunstwerken, advies aanbieding bij twee gespecialiseerde veilinghuizen.

   

Stork

Afstoten kunst. Taxatie. Advies veilinghuis.

   

SIOD Breda

Taxatie. Advies veilinghuis.

   

NTNT

Taxatie voor verzekeringspolis.

   

Ernst & Young, Leiden

Taxatie voor verzekeringspolis.

   

Bank van Nederlandse Gemeenten

Taxatie grafiekportefeuille.

   

Reclasseringsraad van Nederland

Beheer kunstwerken hoofdkantoor Utrecht.

   

Gemeente Westland

Inventariseren, ontzamelen, taxeren en opstellen nieuwe kerncollectie van 725 kunstwerken en objecten.

   

Gemeente Noordoostpolder

150 kunstwerken getaxeerd naar verzekeringswaarde/vervaningswaarde conform artikel 7.960 Burgelijk Wetboek.