Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Het taxatiebureau voor
hedendaagse kunst en
waardevolle kunstvoorwerpen.
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Onderzoek

  

Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies

Onderzoek en vaststelling van objecten die vallen onder kunst- en/of cultureelhistorisch belang

Gemeenten hebben in de jaren 1956-1987 voor kunstenaars die bij gemeente ingeschreven waren, middels de contraprestatieregeling (BKR) vele kunstwerken ontvangen en verspreid. Een groot deel van deze artefacten staan echter op zolders en depots van gemeentehuizen. Ze hebben over het algemeen geen decoratieve waarde, maar.... kunnen wel een kunsthistorische of cultuurhistorische waarde voor de gemeente hebben. Daarnaast kunnen zelfs musea belangstelling hebben voor opname van de kunstwerken. Art Intercession doet in opdracht onderzoek naar deze kunstenaars. Dit onderzoek behelst:

  • In welke galerieën ze eventueel vertegenwoordigd worden/werden.

  • Welke artikelen over de kunstenaar zijn verschenen.

  • De musea waar ze wellicht zijn opgenomen.

  • De veilinghuizen die kunstwerken geveild hebben van de betreffende kunstenaar.


Aan de hand van een opgestelde criterialijst kunnen de waardes bepaald worden. Zo wordt gewogen besloten om de BKR kunstwerken op te nemen of te ontzamelen. Bij vervreemding wordt de VNG richtlijn afstoting cultuurbezit en de LAMO leidraad tot afstoting van museale voorwerpen zo veel mogelijk aangehouden. Mochten de kunstwerken in dermate slechte staat zijn, dat restauratie duurder is als de dagwaarde van de objecten, wordt door Art Intercession een total loss verklaring opgesteld en mogen de kunstwerken aan de kunstenaars teruggegeven worden of vernietigd worden.


 

Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies

Vragen en suggesties zijn van harte welkom.


Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies