Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Het taxatiebureau voor
hedendaagse kunst en
waardevolle kunstvoorwerpen.
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Onderzoek BKR kunstwerken

  

Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies

Objecten die vallen onder kunst- en/of cultureel historisch belang

Gemeenten hebben in de jaren 1956-1987 via de contraprestatieregeling (BKR) veel kunstwerken ontvangen en verspreid. Een groot deel hiervan staat echter op zolders en in depots van gemeentehuizen. Ze hebben over het algemeen nauwelijks decoratieve waarde, maar kunnen wèl een kunst- of cultuurhistorische waarde hebben. Voor de gemeente, maar ook musea kunnen belangstelling hebben voor opname van de kunstwerken. Art Intercession heeft verstand van kunst uit deze periode en doet in opdracht onderzoek naar deze kunstenaars. Na dit onderzoek is bekend:

  • In welke galerieën de kunstenaar vertegenwoordigd was of nog is.

  • Welke artikelen over de kunstenaar zijn verschenen.

  • In welke musea de kunstenaar is opgenomen.

  • Welke veilinghuizen kunstwerken van de kunstenaar geveild hebben.


Aan de hand van een lijst van criteria kan de waarde bepaald worden. Zo kan worden besloten de BKR-kunstwerken op te nemen of juist te ontzamelen. Bij vervreemding wordt de VNG-richtlijn “Afstoting cultuurbezit en de LAMO leidraad tot afstoting van museale voorwerpen” zo veel mogelijk aangehouden. Mochten de kunstwerken in zo’n slechte staat zijn dat restauratie duurder is dan de dagwaarde van de objecten, dan wordt door Art Intercession een total loss-verklaring opgesteld en mogen de kunstwerken aan de kunstenaars teruggegeven of vernietigd worden. Bij voorgenomen besluit om kunstwerken overeenkomstig artikel 4.17 van de Erfgoedwet te vervreemden kan de betreffende instantie na gedegen onderzoek van Art Intercession de officiële, verplichte bekendmaking publiceren in de Staatscourant.


 

Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies

Vragen en suggesties zijn van harte welkom.


Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies