Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Het taxatiebureau voor
hedendaagse kunst en
waardevolle kunstvoorwerpen.
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Ontzamelen

  

Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies

Afstoten van kunstwerken

Aan de hand van het taxatierapport van Art Intercession heeft de opdrachtgever de volgende keuzes:

  • De opdrachtgever gaat zelf de kunstwerken bij een gespecialiseerd veilinghuis veilen.

  • Art Intercession krijgt de opdracht de kunstwerken bij een gespecialiseerd veilinghuis te laten veilen.

  • Een interne veiling onder personeel, cliënten of inwoners onder begeleiding van Art Intercession. Hierbij kan eventueel het volgrecht bij aankopen boven de € 3000, - van toepassing zijn. Contact met Pictoright is dan noodzakelijk.

  • Indien geschikt schenking aan een museum.

  • Schenking aan het personeel.

  • Teruggaaf aan kunstenaar of zijn familie.

  • Total loss verklaring van Art Intercession tot het vernietigen van kunstwerken, omdat de kosten van restauratie de dagwaarde te boven gaan.


Mocht er sprake zijn van de eventuele verplichting tot publicatie in de Staatscourant, kan na opdracht van de betreffende instantie, Art Intercession gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking van het voornemen op grond van artikel 4.17, derde lid van de Erfgoedwet een ieder bij Art Intercession de zienswijze indienen over de vraag of de objecten van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Na die tijd is men vrij om over te gaan tot ontzamelen/vervreemden met een keuze van de bovenstaande punten.


Mochten er onverhoopt een zienswijze ontstaan, wordt deze in behandeling genomen door Art Intercession. De voortgang en verdere stappen gaan in overleg met de opdrachtgever.
 


 

Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies

Vragen en suggesties zijn van harte welkom.


Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies
Kunstadvies, kunstreizen, culturele reizen, excursies kunst en cultuur, kunstadvies en kunstreizen, lezingen kunst en cultuur, advies kunstcommissies (kunstadvies), afstoten van kunstcollecties, kunstreizen en kunstadvies